Havmiljøet er et teknisk og komplekst emne at forstå. For at sikre den faglige kvalitet af konsensuskonferencen, har vi derfor nedsat en planlægningsgruppe. Den skal sikre, at borgernes introduktion til havmiljøet belyses fra alle vinkler, og at alle relevante aktører og eksperter på området inddrages i konferencen.

Gruppen mødes første gang 1. maj og består af 4 personer, der tilsammen har en bred viden om havmiljøet.

Bo Riemann er professor emeritus og biolog med speciale i marin økologi. Han har i de senere år arbejdet med samspillet mellem erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold i havet og har tidligere fungeret som som lektor på Københavns Universitet, forskningschef på Vandkvalitetsinstituttet og Danmarks Miljøundersøgelser og Institutleder og professor på Aarhus Universitet.

Anne Christine Brusendorff er Generalsekretær i International Council for the Exploration of the Sea (ICES) og PhD in international hav- og miljøret. Anne Christine arbejder for at fremme integreret økosystemforståelse med det formål at udvikle integrerede økosystemvurderinger (IEAs) i regionale have.

Troels Jacob Hegland er lektor ved Centre for Blue Governance på Aalborg Universitet. Troels interesserer sig for, hvordan man forvalter havets ressourcer på en måde, hvor både miljøet og samfundet tilgodeses. Han har haft særlig fokus på, hvordan interessenter (bør) inddrages i beslutningsprocesserne og de fordelingsmæssige konsekvenser af forskelige tilgange til forvaltning, f.eks. effekterne af markedsbaserede fiskeriforvaltningssystemer på mindre kystsamfund. Han har historisk beskæftiget sin primært med fiskeri, men i de senere år har han i stigende grad arbejdet med fiskeri i kontekst af andre aktiviteter og interessenter på havet.

Marianne Zandersen er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Århus Universitet. Marianne er specialiseret i modellering, værdisætning og styring af økosystemservices og økosystembaserede tilgange til klimatilpasning.