Efter en vellykket konference på Christiansborg ligger borgerpanelets anbefalinger klar.

For at sikre at borgerpanelets anstrengelser ikke er forgæves og bliver ved gode råd, forestår Fonden Teknologirådet i samarbejde med konsensuskonferencens planlægningsgruppe de næste måneder et arbejde med at omsætte anbefalingerne til praksis.

Arbejdet vil bestå i at sortere og kategorisere anbefalingerne og med konsultation fra eksperter i lovgivningsprocesser på havområdet at gøre dem operationelle for relevante aftagere.

Arbejdet forventes færdigt i løbet af februar 2021, hvor resultatet vil blive præsenteret for de relevante aftagere og publiceret sammen med borgernes rå anbefalinger og ekspertindlæggene fra konferencen i oktober.