For at sikre den bedste proces, involverer konsensuskonferencen en række personer med forskellige roller og opgaver.

Borgerpanelet

Borgerpanelet består af 14 almindelige borgere, som spiller hovedrollen i konsensuskonferencen. De vælger hvilke spørgsmål, de vil diskutere, og hvilke anbefalinger, de vil give. De har også indflydelse på hvilke eksperter, der deltager i konferencen. Borgerne er udvalgt, så de repræsenterer et bredt erfaringsgrundlag uden særlig forhåndsviden og varierer på tværs af køn, alder, bopæl, uddannelse og interesser.

Borgerpanelets forperson

Forpersonen leder borgerpanelet gennem processen og sikrer, at borgerne i sidste ende opnår enighed om deres anbefalinger. Det er forpersonens opgave at sikre, at alle medlemmer af borgerpanelet kommer til orde og bliver hørt. Borgerpanelets forperson er Kenneth Agerholm fra FLOK.

Planlægningsgruppen

Planlægningsgruppen agerer konsensuskonferencens faglige garant. De sikrer 1) at borgernes introduktion til emnet belyses fra alle vinkler og 2) at alle relevante aktører og eksperter på området inddrages i konferencen. Gruppen består af 4 personer, der tilsammen har en bred viden om havmiljøet. De er uafhængige af særinteresser og fagligt respekterede.

Projektledelsen

Projektledelsen har det overordnede ansvar for konsensuskonferencens gennemførsel. Den sammensætter og koordinerer arbejdet med planlægningsgruppen, sammensætter og servicerer borgerpanelet, og planlægger og udfører konferencen. Projektledelsen består af

Eksperter og interessenter

Eksperter og interessenter spiller en hovedrolle på selve konferencen, hvor de holder oplæg for borgerpanelet og den øvrige offentlighed. Oplæggene tager udgangspunkt i borgerpanelets spørgsmål. Eksperter og interessenter er udvalgt i samarbejde mellem planlægningsgruppen, projektledelsen og borgerpanelet.