Behov for borgernes mening

Der er mange menneskelige aktiviteter på havet: Fiskeri, havbrug, råstofindvinding, skibsfart, vindmøller, friluftsliv og meget mere. Fælles for dem er, at de både belaster havmiljøet og er afhængige af et sundt havmiljø. Det skaber en række dilemmaer. For hvilke aktiviteter er vigtigst? Og hvor stor en belastning af det danske havmiljø, er vi villige til at acceptere? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, der er behov for at adressere i det offentlige.